prosjektfase

Artikkelstart

Prosjektfase er en tidsavgrenset periode av et prosjekt.

En prosjektfase inneholder en rekke lignende prosjektaktiviteter. Til hver fase vil det være knyttet en leveranse av definerte resultater. Avslutning av en prosjektfase utgjør en milepæl eller en kontrollport. En kontrollport skal sikre at en beslutning om å videreføre prosjektarbeidet fattes på relevant (og kvalitetssikret) grunnlag.

Fasedeling av et prosjektet gir en oppdeling i passende enheter, som hver for seg er overkommelig å styre. Kompleksiteten i prosjektet reduseres på denne måten.

Inndeling i prosjektfaser

En vanlig inndeling i prosjektfaser er:

  • Prosjektidentifisering der formålet er å klarlegge om en prosjektidé er gjennomførbar. Ofte innebærer det et valg mellom alternative prosjektidéer eller alternative løsninger.
  • Prosjektdefinering der prosjektet planlegges med hensyn til arbeidsomfang, tid og kostnad. Planer vil kunne utarbeides på ulike detaljeringsnivå.
  • Prosjektgjennomføring der prosjektets resultater produseres.

Enkelte inkluderer også en fjerde prosjektfase som markerer prosjektet avslutning og overlevering til eier.

Identifiseringsfasen og defineringsfasen inneholder planleggingsoppgaver, mens gjennomføringsfasen inneholder oppfølgingsoppgaver. Planlegging og oppfølging utgjør til sammen prosjektstyring.

For større prosjekter kan en prosjektfase deles opp i flere trinn.

Prosjektets livsløp

Prosjektets livsløpsmodell har tre stadier. Prosjektstadiet deles inn i faser. Identifiserings- og defineringsfasen inneholder planleggingsoppgaver. Gjennomføringsfasen inneholder oppfølgingsoppgaver. Planlegging og oppfølging utgjør til sammen prosjektstyring.
Prosjektets livsløp
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Tidsforløpet fra en idé eller et behov oppstår til prosjektresultatet er tatt ut av bruk og eventuelt demontert eller destruert, kalles prosjektets livsløp. Det er vanlig å dele prosjektets livsløp inn i tre stadier:

  • Sonderingsstadiet
  • Prosjektstadiet
  • Gevinstrealiseringsstadiet

På sonderingsstadiet kartlegges og vurderes ulike forretningsmuligheter som kan gi grunnlag for et prosjekt. Prosjektstadiet, som gjerne deles inn i prosjektfaser, omfatter selve prosjektarbeidet. På gevinstrealiseringsstadiet anvendes prosjektets resultater for å skape verdier for eieren. De tre stadiene overlapper noe.

Prosjektledelse har tradisjonelt bare omfattet prosjektstadiet. Dette kan imidlertid føre til en del sub-optimalisering der beslutninger i prosjektet fattes utelukkende med prosjektets ferdigstillelse for øye. Beslutninger i prosjektet må fattes ut fra en livsløpsvurdering.

Prosjektgjennomføringsmodell

En modell med prosjektets faser med tilhørende kontrollporter utgjør en prosjektgjennomføringsmodell. Virksomheter som gjennomfører mange prosjekter har gjerne utarbeidet sin egen prosjektgjennomføringsmodell.

Forprosjekter

Et prosjekt kan medføre en større investeringskostnad når det først er igangsatt. I enkelte sammenhenger er det hensiktsmessig å gjennomføre et forprosjekt for å kunne vurdere lønnsomhet eller gjennomførbarhet. Forprosjekter gjennomføres på sonderingsstadiet eller i prosjektidentifiseringsfasen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget
  • Kolltveit, B. J. & Reve, T. (1999). Prosjekt – organisering, ledelse og gjennomføring. Oslo: Tano Aschehoug.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg