risiko- og mulighetsstyring (prosjektledelse)

En prosess for styring av risiko og muligheter inneholder fire trinn. Den gir grunnlag for et risiko- og mulighetsregister som igjen danne grunnlaget for oppsetting av en risiko- og mulighets-matrise.
Risikostyring
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Risiko- og mulighetsmatrisen kan benyttes til å kommunisere et risiko- og mulighetsbilde samt til å følge utviklingen over tid. I dette eksemplet har risiko 3 siden forrige periode endret seg fra å ha svært stor sannsynlighet og middels konsekvens til å ha middels sannsynlighet og liten konsekvens.
Risikomatrise
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Risiko- og mulighetsstyring er identifisering og analyse av usikkerhet samt planlegging og oppfølging av håndtering av risiko og muligheter i et prosjekt.

En prosess for styring av risiko og muligheter vil kunne ha fire trinn:

 • Identifisering – finne frem til usikkerhetsfaktorer som kan påvirke prosjektet.
 • Risiko- og mulighetsanalyse – vurdere sannsynlighet og konsekvens for hver usikkerhetsfaktor.
 • Handlingsplan – utarbeide en plan for håndtering samt angi eventuelle tiltak som kan iverksettes.
 • Oppfølging – vurdere effekten av tiltak, eventuelt identifisere og analysere nye usikkerhetsfaktorer samt revidere handlingsplanen.

Risikostrategier

Ved planlegging av tiltak for å håndtere risiko, er det fire hovedstrategier:

 • Unngå – treffe tiltak som eliminerer risikoen.
 • Overfør – la en leverandør eller partner overta risikoen.
 • Reduser – treffe tiltak som reduserer risikoen.
 • Aksepter – risikoen kan ikke unngås.

Risiko- og mulighetsmatrise

En risiko- og mulighetsmatrise kan benyttes til styring av risiko og muligheter. Matrisen angir sannsynlighet for at hendelsen kan inntreffe langs den ene aksen og konsekvenser hvis hendelsen inntreffer langs den andre aksen.

Et risiko- og mulighetsregister benyttes som grunnlag for å konstruere matrisen. De enkelte risikoene og mulighetene tegnes inn i matrisen som oppdateres periodisk. Ved hjelp av piler kan endringene fra forrige periode angis.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Johansen, A., Olsson, N., Jergeas, G., Rolstadås, A. (2019). Project Risk and Opportunity Management – An Owner's Perspective. London: Routledge.
 • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg