faktorestimering (prosjektledelse)

Artikkelstart

Faktorestimering er en metode for tidligestimering av kostnadene i et prosjekt basert på en antakelse om at kostnadsandeler forblir uendret.

Faktorestimering benyttes til å utarbeide et grovt kostnadsestimat for en prosjektidé på et tidlig tidspunkt. Prosjektets leveranse er da ennå ikke planlagt i detalj. Metoden tar utgangspunkt i en bestemt kostnadskategori – som oftest kostnader til utstyr – og estimerer denne. Videre antas det at denne kategorien utgjør en kjent andel av de totale kostnadene.

Estimater basert på faktorestimering har typisk en nøyaktighet på 30 til 50 prosent.

Langs metode

En av de første som benyttet faktorestimering, var Hans J. Lang (1947). Metoden kalles derfor gjerne også Langs metode. Lang arbeidet med kjemiske anlegg og fant at kostnadene til utstyr utgjorde en fast andel i alle prosjekter. Derved kunne han estimere de totale kostnadene ved bare å estimere utstyrskostnadene.

Lang uttrykte kostnadene som:

C = EF

der C er de totale kostnadene, E summen av kostnadene for innkjøpt utstyr og F en faktor. F benevnes Langs faktor. Lang skilte mellom tre ulike typer av fabrikker og oppga verdier for F i området 3,6 til 4,7 avhengig av om det kjemiske anlegget prosesserte væske, faststoff eller en kombinasjon av disse. Lang-faktoren er uavhengig av byggested, tid og fabrikkens størrelse.

Senere forskning på Langs opprinnelige materiale har vist at det ikke er grunnlag for å skille mellom ulike typer av kjemiske fabrikker hvis man bare ser på selve det kjemiske prosessanlegget og holder veier, bygg og støttefunksjoner utenfor. Lang-faktoren kan da settes til 3,20 med en usikkerhet på 27 %. Langs formel blir da:

C = EF + K

der K er et kostnadsbidrag som skyldes andre ting enn selve prosessanlegget.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg