prosjektfremdrift

Artikkelstart

Prosjektfremdrift er hvor stor andel av et prosjektarbeid som er ferdigstilt. Prosjektfremdrift oppgis gjerne som en prosentandel av totalt arbeidsomfang. Fremdrift kan angis for en enkelt aktivitet, en arbeidspakke (eller for en pakke på et annet nivå i WBS) eller for hele prosjektet.

Fremdriftsmåling

Fremdrift kan angis på grunnlag av målinger eller tellinger, eller det kan skjønnsmessig anslås. Målinger kan for eksempel være antall programlinjer for et programvarehus, antall meter vei for et veiprosjekt eller antall tegninger for en prosjekteringsoppgave.

Der det inngår flere typer av aktiviteter (arbeidsoppgaver), beregnes fremdrift for hver enkelt aktivitet. Prosjektets fremdrift blir da en vektet sum av fremdrift for hver enkelt aktivitet. Vektingen er basert på aktivitetenes kostnader eller arbeidsomfang (arbeidstimer).

Eksempel på beregning av fremdrift

Et prosjekt for fremføring av en vannledning på 100 meter inneholder tre aktiviteter: graving av grøft, legging av rør og igjenfylling av grøft. Graving av grøft er anslått til 40 arbeidstimer, legging av rør til 30 arbeidstimer og igjenfylling til 20 arbeidstimer. På et tidspunkt er det gravd ut 60 meter grøft. Det er lagt 40 meter med rør og det er gjenfylt 25 meter av grøfta. Fremdrift for graving av grøft er da 60 prosent, legging av rør 40 prosent og igjenfylling 25 prosent.

Totalt arbeidsomfang er 40 + 30 + 20 = 90 arbeidstimer. Prosjektets totale fremdrift blir:

60 % x (40/90) + 40 % x (30/90) + 25 % x (20/90) = 45,6 %

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Jessen, S. A. (2008). Mer effektivt prosjektarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg