mål (prosjektledelse)

Artikkelstart

Mål er det som ønskes oppnådd i et prosjekt. Mål deles gjerne opp i delmål. Et delmål kan markeres med en milepæl. Det utarbeides ofte en strategi (plan eller angrepsmåte) for å nå prosjektets mål.

Mål er ikke det samme som formål. Et formål framhever gjerne hensikten eller meningen med prosjektet, mens mål angår selve resultatet.

Typer av mål

Resultatmål beskriver prosjektets sluttleveranse – hva prosjektet skal levere og hva som er hovedproduktene. Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare for at en prosjektleder skal kunne utøve god prosjektledelse.

Effektmål beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Effektmålene er ofte uttrykt i form av for eksempel kapasitet, regularitet eller tidsbesparelser.

Samfunnsmål beskriver prosjektets nytte for samfunnet på kort og lang sikt. De vil angi hvilke samfunnsbehov prosjektet forventes å bidra til uten å gå i detalj på hvordan.

Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser opererer også med et virksomhetsmål i tillegg til resultatmål og effektmål. Virksomhetsmålet skal angi ønsket fremtidig situasjon etter at gevinsten er realisert.

Målanalyse

En målanalyse er en strukturert fremgangsmåte for å beskrive og evaluere prosjektets ulike mål. I dette inngår en vurdering av interessentene og en avklaring av de grunnleggende behovene for å igangsette prosjektet.

Resultatmålene må være etterprøvbare og formulert etter SMART-kriteriene:

  • S Spesifikt i å nå et formål
  • M Målbart ved hjelp av indikatorer
  • A Ansvar er tildelt en person eller organisasjonsenhet
  • R Realistisk å oppnå med tilgjengelige ressurser
  • T Tids-relatert ved at varighet er angitt

Suksesskriterier

I hvilken utstrekning et prosjekt er suksessfullt eller ikke avgjøres av i hvilken grad de ulike målene er oppfylt. Kriteriene for om et mål er oppfylt eller ikke, kalles suksesskriterier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer, 3 utgave. Oslo: Fagboklaget.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.
  • Samset, K. (2014). I riktig retning : prosjekters mål og målstruktur. Trondheim: Concept-programmet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg