Mål er det man ønsker å oppnå i et prosjekt. Mål deles gjerne opp i delmål. Et delmål kan markeres med en milepæl. Det utarbeides ofte en strategi (plan eller angrepsmåte) for å nå prosjektets mål.

Mål er ikke det samme som formål. Et formål framhever gjerne hensikten eller meningen med prosjektet, mens mål angår selve resultatet.

Typer av mål

Resultatmål (project goal) beskriver prosjektets sluttleveranse – hva prosjektet skal levere og hva som er hovedproduktene. Resultatmål må være konkrete og etterprøvbare for at en prosjektleder skal kunne utøve god prosjektledelse. Et eksempel på et resultatmål er å bygge en sykkelfabrikk med en gitt kapasitet og innenfor en gitt tidsramme.

Effektmål (business goal) beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. Effektmålene er ofte uttrykt i form av for eksempel kapasitet, regularitet eller tidsbesparelser. Eksempler på effektmål for sykkelfabrikkprosjektet kan være lønnsom og effektiv drift, høy driftsregularitet og god kvalitet på syklene.

Samfunnsmål (social goal) beskriver prosjektets nytte for samfunnet på kort og lang sikt. De vil angi hvilke samfunnsbehov prosjektet forventes å bidra til uten å gå i detalj på hvordan. Eksempel på et samfunnsmål for sykkelfabrikkprosjektet kan være å skape lokale arbeidsplasser.

Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser opererer også med et virksomhetsmål i tillegg til resultatmål og effektmål. Virksomhetsmålet skal angi ønsket fremtidig situasjon etter at gevinsten er realisert.

Målanalyse

En målanalyse er en strukturert fremgangsmåte for å beskrive og evaluere prosjektets ulike mål. I dette inngår en vurdering av interessentene og en avklaring av de grunnleggende behovene for å igangsette prosjektet.

Resultatmålene må være etterprøvbare og i størst mulig grad formulert etter SMART-kriteriene:

  • S Spesifikt i å nå et formål
  • M Målbart ved hjelp av indikatorer
  • A Ansvar er tildelt en person eller organisasjonsenhet
  • R Realistisk å oppnå med tilgjengelige ressurser
  • T Tids-relatert ved at varighet er angitt

Disse kriteriene ble publisert av Wysocki, Beck og Crane i 1995. Flere har benyttet SMART og legger til dels ulik betydning i de enkelte bokstavene som for eksempel strategisk, motiverende, attraktivt, relevant og testbart.

Suksesskriterier

I hvilken utstrekning et prosjekt er suksessfullt eller ikke avgjøres av i hvilken grad de ulike målene er oppfylt. Kriteriene for om et mål er oppfylt eller ikke, kalles suksesskriterier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Jacobsen, D. I., Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer, 3 utgave. Oslo: Fagboklaget.
  • Rolstadås, A., Johansen, A., Olsson, N., og Langlo, J. A. (2023). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst, 3. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.
  • Samset, K. (2014). I riktig retning : prosjekters mål og målstruktur. Trondheim: Concept-programmet.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg