risiko (prosjektledelse)

Artikkelstart

Risiko er en hendelse eller tilstand som, hvis den inntreffer, har en negativ effekt på prosjektets mål. Risiko er en kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene av hendelsen.

Risiko i prosjekter uttrykkes gjerne i pengeverdi og beregnes som sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer multiplisert med de konsekvenser det skaper.

Risikokategorier

I prosjekter er risiko som oftest knyttet til teknisk og økonomisk usikkerhet i gjennomføring av prosjektet (se usikkerhetsfaktor). Risiko faller i tre kategorier basert på prosjektets styringsparametere:

  • risiko i arbeidsomfang og kvalitet
  • risiko i tidsfremdrift
  • risiko i kostnadsutvikling

Ut fra de ulike typene av usikkerhet, kan vi også skille mellom operasjonell, strategisk og kontekstuell risiko.

For å kunne gjøre en risikoanalyse, må de ulike risikoene kartlegges og vurderes. Vurderingen består i å anslå sannsynlighet og konsekvens. Det benyttes gjerne et eget skjema eller register for å dokumentere risikoene. Dette kalles et risikoregister.

Risikobuffere

For å ta høyde for risiko, benyttes buffere eller reserver for tid og kostnad.

I en tidsplan vil det kunne settes inn en buffer som tjener som en tidsmargin. For større prosjekter (beregnet ved hjelp av nettverk) utgjør også flyt for ikke-kritiske aktiviteter en risikobuffer.

For kostnadsestimatet benyttes gjerne en statistisk betraktning som gjør det mulig å beregne kumulativ sannsynlighet for at kostnadene avviker fra estimatverdien. Et P50-estimat har 50 prosent sannsynlighet for å unngå overskridelse, og et P85-estimat har tilsvarende 85 prosent sannsynlighet for at det ikke overskrides (se kostnadsestimat).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Drevland, F. (2013). Kostnadsestimering under usikkerhet. Trondheim: Concept-programmet.
  • Johansen, A., Olsson, N., Jergeas, G., Rolstadås, A. (2019). Project Risk and Opportunity Management – An Owner's Perspective. London: Routledge.
  • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. & Langlo, J. A. (2020). Praktisk prosjektledelse – fra idé til gevinst. 2. utgave. Trondheim: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg