Hunderaser

Hunderase, en gruppe hunder som har likt utseende eller like egenskaper. En rase oppstår når man isolerer en gruppe individer fra de andre medlemmene av samme art og avler på disse.Begrepet hunderase oppstod for omkring 200 år siden. Hunder som hadde et ensartet utseende, ble i løpet av 1800-tallet samlet i nasjonale registre og fikk egne rasenavn.Etablering av kennelklubber, stambokføring, utstillinger og prøver la grunnlag for raseavl. De fleste av «hunderasene» var lokale og ensartede hundetyper, og ved bevisst avl ble typen festnet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gry Løberg

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 322 artikler: