Hunderase er en gruppe hunder som har likt utseende eller like egenskaper. En rase oppstår når man isolerer en gruppe individer fra de andre medlemmene av samme art og avler på disse.Begrepet hunderase oppstod for omkring 200 år siden. Hunder som hadde et ensartet utseende, ble i løpet av 1800-tallet samlet i nasjonale registre og fikk egne rasenavn.Etablering av kennelklubber, stambokføring, utstillinger og prøver la grunnlag for raseavl. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Hunderaser

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel