Syntaks

Syntaks er læren om hvordan setninger er bygd opp, om forholdet mellom leddene i en setning, og mellom setninger innbyrdes. Syntaks kalles også ordføyningslære eller setningslære.Sentrale emner i syntaksen er oppbygning og funksjon for setningsleddene, ordstilling, markering av relasjoner mellom setningsledd (ved for eksempel kasus eller partikler), setningers struktur og hvordan visse setningstyper kan avledes av andre, for eksempel passivsetninger av aktivsetninger.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kristin Hagemann

Høgskolen i Østfold

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 89 artikler: