Syntaks

Syntaks er læren om hvordan setninger er bygd opp, om forholdet mellom leddene i en setning, og forholdet mellom setninger. Syntaks kalles også ordføyningslære eller setningslære. Noen sentrale emner i syntaksen er oppbygning av og funksjon for setningsleddene ordstilling markering av relasjoner mellom setningsledd (ved for eksempel kasus eller partikler) setningers struktur hvordan visse setningstyper kan avledes av andre, for eksempel passivsetninger av aktivsetninger . Hele artikkelen

Ny artikkel