Pronominal er en betegnelse på noe som kjennetegner et pronomen eller har karakter av et pronomen.