Periode er en forbindelse av hovedsetninger og leddsetninger som i muntlig eller skriftlig fremstilling danner et avsluttet hele med selvstendig mening.