Sideordning er forholdet mellom to ledd eller setninger som knyttes sammen med konjunksjonene og, eller, men. Kalles også koordinering.