Analyse er det å undersøke en tekst for å bestemme hva slags type setninger den består av, hvilke ledd den enkelte setningen består av, og hvordan setningene og setningsleddene står i forhold til hverandre.