Demonstrativt pronomen er det samme som pekeord (tidligere kalt påpekende pronomen).