Underordnende konjunksjon er det samme som en subjunksjon.