Styring er et nominalt ledd som en preposisjon står til, altså styrer. Et eksempel er leddet den gamle broen i preposisjonsuttrykket under den gamle broen.