Resiprokt pronomen er et pronomen som uttrykker gjensidighet. På norsk er det resiproke pronomenet hverandre, som i setningen De kjenner hverandre.