determinativ - grammatikk

Determinativer er ord som hører til substantiv og sier noe om dem. Et determinativ kan også stå til et ord som modifiserer substantivet.

Faktaboks

Uttale
detˈerminativ
Etymologi
av latin ‘avgrense, bestemme’

Noen eksempler på determinativer er ordene mitt, denne, mye og noen.

Definisjoner

Det finnes tre hovedtyper determinativer:

  1. Eiendomsord (possessiver), for eksempel min, dine og vårt
  2. Demonstrativer (pekeord), for eksempel den og disse
  3. Mengdeord (kvantorer), for eksempel tallord og ordene mange og ingen

I tillegg er de forsterkende ordene egen og selv determinativer.

Tidligere ble determinativer definert som pronomen, men det er syntaktiske grunner til å skille disse to kategoriene. Et pronomen kan erstatte en substantivfrase, mens et determinativ er en del av en substantivfrase. Determinativ kalles også bestemmerord.

Typer av determinativer

Possessiver

Possessiver kalles også eiendomsord. De fleste possessiver samsvarer i kjønn og tall med substantivet de står til. I tillegg avhenger formen på possessivet av personen det refereres til.

I eksempelet mitt hus har determinativet mitt nøytrumsform som samsvarer med substantivet hus, og det refereres til et hus jeg, altså første person entall, eier.

I eksempelet dine penger har possessiven flertallsform, i samsvar med penger, men refererer til andre person entall. Flertallsformene er felles for alle kjønn.

Possessiver kan også stå bak substantivet: kua mi.

Demonstrativer

Demonstrativer kalles også pekeord. De samsvarer i kjønn og tall med substantivet de står til, men har ofte lik form i hankjønn og hunkjønn entall.

Demonstrativer som den og denne kan brukes enten deiktisk, ved at de peker på noe i situasjonen, eller anaforisk, ved at de peker tilbake på noe som er nevnt tidligere. Slik, samme og annen er andre eksempler på demonstrativer.

Kvantorer

Kvantorer kalles også mengdeord. Noen kvantorer har bøyning, slik som noen, ingen og en. Andre kvantorer er ubøyelige, slik som grunntallene og begge. Denne gruppen determinativer er den minst ensartede.

Kvantorer som refererer til alle i en gruppe, slik som alle, samtlige eller begge, kalles allkvantorer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg