Junksjon er et grammatisk begrep for forbindelsen mellom visse ord eller ledd i en setning. Et eksempel er forbindelsen mellom adjektiv og substantiv.