Grammatikk

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Fonologi
  2. Morfologi
  3. Syntaks