Substantivisk beskriver noe som har karakter av å være substantiv, eller som fungerer som substantiv.