Komplement er et eldre navn for preposisjonsuttrykk.