Hagebruk

Hagebruk er opprinnelig en betegnelse på plantedyrking på inngjerdet jordstykke, hage. Nå brukes betegnelse på dyrking av hagevekster (grønnsaker, frukt og bær, blomster), enten den foregår på åker eller i hage, ofte som del av allsidig gårdsdrift. Foregår slik dyrking helt eller vesentlig for salg, kalles virksomheten helst gartneri. I forbindelse med villahager og lignende, brukes uttrykket hagedyrking.Hagebruk er en mer intensiv driftsform enn jordbruk i alminnelighet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Finn Bjørnå

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 98 artikler: