Apotekerhage, betegnelse på en hage der det ble dyrket planter til medisinsk bruk. Apotekerhagen var en fortsettelse av dyrkingen av medisinske planter som startet i middelalderens klosterhager. Apotekerhagene nevnes fra 1600 til 1700 tallet (Bergen 1630, Christiania 1686, Drammen 1698, Tønsberg 1718). Etter hvert som preparatene kunne skaffes på andre måter, forsvant apotekernes hager.