Avleggere, småplanter som oppstår ved at fastsittende, vegetative skudd slår ny rot. Forbindelsen med morplanten kan da senere brytes, slik at avleggeren blir et selvstendig individ. På denne måten foregår det en vegetativ formering. Rotutviklingen kommer i gang når den nederste delen av skuddet er omgitt av fuktig jord. Man kan enten bøye skuddene ned eller skuffe jord opp omkring dem for å få det til. Når de nye røttene er kommet i god vekst, kan man så kutte forbindelsen med morplanten og plante avleggeren ut for seg selv. Det er stor forskjell på plantenes evne til å formere seg på denne måten. Ved den populære skikk å «stjele avleggere» hos kjente er det som oftest ikke avleggere, men stiklinger man tar.