Frittstående trær får oftest en naturlig form, varierende med sorten. De kunstige og meget arbeidskrevende frukttreformer deles i frittstående, felles pyramide- og kjegleform; eller spalierformer hvor grenene ved skjæring og oppbinding tvinges i bestemte retninger, f.eks. palmette-, vifte-, kandelaberformer, snortrær. Til spaliertrær passer best sorter med korte fruktgrener og som lett setter fruktknopper.