Barrotplanter, planter som selges og plantes uten at røttene er bundet sammen i en jordklump, i motsetning til klumpplanter og karplanter. Barrotplanting bør foretas før plantene begynner å skyte om våren. Plantene holdes nå kunstig i hvile ved hjelp av kjølelagring.