Blomstergartneri, gartneri som vesentlig dyrker potteplanter og snittblomster i veksthus eller på friland. Blomsterproduksjonen er størst under glass.