Familieavl, familieutvalg, enkeltplanteutvalg, brukes i planteforedlingen særlig for fremmedfrøende planteslag. Med en familie menes da i regelen avkommet etter en enkelt morplante. Det ledende prinsipp i familieavlen er å kontrollere pollineringen (bestøvningen) ved å isolere familiene så de ikke krysser med hverandre, og deretter sammenligne familiene for å finne den avlsmessig beste.