Mellompoding, betegnelse for poding som brukes for planter som gir dårlig tilslag på en bestemt grunnstamme, for eksempel enkelte pæresorter på kvede, Cydonia oblonga. I grunnstammen poder man først på vanlig måte en sort som gir godt tilslag, og som den endelige sorten lett vil gro sammen med. I stammehøyde poder man senere inn den sorten man ønsker å ha.