I hagebruket en dyrkingsmåte som tar sikte på å få grønnsakplanter som er mykere, skjørere og mer velsmakende enn de plantedelene som vokser opp under vanlige lysforhold. Brukes lite, mest til asparges, stilkselleri og sikorisalat. Til å skjerme plantene mot lyset brukes vesentlig jord. Sikorisalat dyrkes i et mørkt rom.