Gartneritekniker, yrkesutøver med fagutdannelse gjennom ettårig videregående kurs ved gartnerskole. For å bli tatt opp ved kurset kreves eksamen fra ordinært ettårig kurs ved gartnerskole.