Driving, kunstig påvirket utvikling av planter på grunnlag av opplagsnæringen som finnes i løk, knoller og knopper for å skaffe frem et salgbart produkt på et tidligere tidspunkt enn normalt, f.eks. driving av tulipanløk. Driving foregår vanligvis i veksthus ved bruk av kunstig varme og tilleggslys. Ved å ta inn kvister og greiner av f.eks. bjerk på senvinteren kan disse også drives så knoppene spretter og bladene kommer fram.