Drivbenk, varmbenk, mistbenk, vekstbenk som oppvarmes med kunstig varme enten ved hjelp av elektrisitet eller gjærende gjødsel. Gikk ut av bruk i norske gartnerier på slutten på 1950-årene.