Epler og pærer er frukt som i Norge lagres over lengre tid. Plomme, kirsebær og de ulike bærslagene kan bare lagres i kort tid. Viktigst ved all fruktlagring er det å holde lav temperatur. På et kjølelager for frukt holdes temperaturen som regel på 1–3 °C og med høy luftfuktighet. En ytterligere forlengelse av holdbarheten kan fåes ved CA-lagring (Controlled Atmosphere), der karbondioksidinnholdet i luften økes på bekostning av oksygeninnholdet.