Trepleie, dyrking og stell av trær; brukes særlig om trær i byer og tettsteder plantet i gater, alleer, grøntanlegg, parker og hager eller i kulturlandskapet, og ikke om trær i skogbruket. Trepleieren tar seg av alt fra planting og stell av unge trær til risikovurdering og beskjæring av store eller gamle trær. Personer med et profesjonelt forhold til fagområdet er organisert i Norsk Trepleieforum.