Drivhus, glass- eller plastdekket bygning for driving og dyrking av planter (grønnsaker, blomster) med eller uten kunstig varme. Se veksthus.