Mellomkultur, mindre vekster som dyrkes mellom frukttrær, busker og lignende. Brukes også ved grønnsakdyrking. Rasktvoksende grønnsakslag dyrkes da mellom grønnsaker med lang veksttid.