Såbedsharv, harv egnet til fremstilling av et godt såbed; lett fjær- eller stivtindharv, ribbetrommel (rotorsmuldrer) eller forskjellige kombinasjonsredskaper.