Såbedsharv, harv egnet til fremstilling av et godt såbed; lett fjær- eller stivtindharv, ribbetrommel (rotorsmuldrer) eller forskjellige kombinasjonsredskaper. Såbedsharva finsmuldrer de øverste 2-6 cm av jorda. Dette finsmuldra jordlaget sikrer at frøet får god kontakt med jordpartiklene, muliggjør god vanntilførsel og gir gode spireforhold.