Jorddamping, form for jorddesinfeksjon, gir sikrere resultat enn jorddesinfeksjon ved tørr oppvarming, uten fare for at jorden blir brent. Dampen kan injiseres gjennom perforerte rør, eller trenger ned fra overflaten under et damptett lokk eller plastdekke. Mest brukt i veksthusproduksjonen, hvor jorddamping ble brukt for å bekjempe rotsykdommer særlig på tomat helt frem til 1960-årene. I benkegartnerier var ugressbekjempelse et hovedformål. Jorddamping virker mot sykdomssmitte, nematoder, insekter, og øker nitrogenomsetningen i jorden. Den kan dessuten ha en fysisk virkning ved å forbedre jordstrukturen. Jorddamping har i de senere årene blitt aktuelt igjen, nå på friland, og særlig i gartneribedrifter som driver intensiv og ensidig grønnsakproduksjon. Her brukes mobile anlegg for å bekjempe ugress og plantesykdommer.