Mistbenk, drivbenk eller vekstbenk med gjærende gjødsel som varmekilde. Også kjent som varmbenk.