En vekstbenk består næringsrik jordseng omgitt av en karm som er dekket med flyttbare vinduer. Brukes i gartneriene blant annet til oppaling av grønnsak- og blomsterplanter. Kaldbenker varmes bare opp ved solvarmen, mens varmbenker også oppvarmes kunstig med regulerbare, elektriske kabler, varmt vann eller gjærende gjødsel (mistbenker).