Dekke av klart eller gjennomskinnelig materiale, som den første del av og delvis hele veksttiden plasseres over planter på friland. Det kan bestå av plastfolie, fiberduk eller klimanett, strukket på langs over planteradene. Solfanger kan øke avlingen og/eller fremskynde vekst og høstetidspunkt for en rekke kulturer, og beskytter også mot tidlig frost og skadeinsekter.