Formtrær er pryd- eller frukttrær som ved beskjæring, klipping og oppbinding gis en vesentlig annen form enn den naturlige. Av prydtrær kan særlig barlind og buksbom klippes i kunstferdige og fantasifulle figurer. Eple er også mye brukt som formtre, men da som formet veggtre eller for eksempel som eplehekk.