frøavl

Artikkelstart

Frøavl, dyrking av nyttevekster for å skaffe såfrø.

For de fleste blomsterplanter, og for mange eng- og beitevekster, må alt frø importeres på vanlig måte, fordi frøavl av forskjellige grunner er ulønnsom i Norge. For alle fremmedbestøvende vekster, det vil si de fleste vekster, må frøavleren stadig velge ut sortstypiske individer for å vedlikeholde sortens egenskaper. Enhver utvelgelse av planter er her et «utvalg» i foredlingsmessig forstand. Det er dessuten viktig at frøavl foregår i god avstand fra andre felter med samme eller nærstående arter.

Dersom avlingsmengden og kvaliteten på avlingen skal holdes på det nivå som høyt foredlede sorter og moderne dyrkingsteknikk gir mulighet for, trengs en planmessig frøavl. Mange vekster, spesielt blant hagevekstene, er så kravfulle at de slett ikke, eller bare i landets beste strøk og i gode år, kan utvikle fullverdig frø på friland. Frøavl kan da foregå helt eller delvis i kaldhus, eller norsk basisfrø kan sendes til andre land for oppformering.

På samme måte dyrkes i gode jordbruksstrøk frø av for eksempel timotei for Nord-Norge og fjellbygder. Da timotei er fremmedbestøvende, må bruksfrøavlen baseres enten på stadig ny tilførsel av basisfrø fra sortenes egentlige dyrkingsområde, eller på vegetativt formert stammateriale, ellers vil de fremavlede sortsegenskapene gå tapt ved naturlig utvalg.

Produksjon

Den sertifiserte avlen av såvare og settepoteter finner sted på godkjente gårder under ledelse av Mattilsynet. Vekstkontroll er et viktig ledd for å sikre tilgang på sortsekte, sortsren og sykdomsfri såvare. Den sertifiserte avlen drives i praksis for jordbruksvekster, erter og kål på kontrakt med forretning eller organisasjon som er godkjent til å drive omsetning av varen. Den sertifiserte avl må ikke forveksles med vanlig frøkontroll.

Produksjon av sertifisert såvare foregår i tre trinn. Klasse prebasis (P) er avlet på foredlingsmateriale under sortseiers kontroll. Klasse basis (B) er avlet på prebasis frø levert av sortseier. Klasse sertifisert (C) er avlet på prebasis eller basisfrø, som er bruksvaren til salg.

For potet starter avlen med dyrking av friske planter dyrket på kunstig substrat under sterile betingelser med utgangspunkt i bitte små skuddspisser. Hvert settepotetparti kan bare dyrkes et begrenset antall sesonger i hver klasse (fire sesonger i klasse prebasis, tre i klasse basis og en i klasse sertifisert), og dette reduserer mulighetene for oppsmitting. Poteter kontrolleres især mot sykdommer som følger settepotetene, og som ikke kan bekjempes gjennom annet plantevern, blant annet virussykdommer. Settepotetavl kan med fordel foregå i kjølige land eller distrikter der virussykdommer er mindre plagsomme.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg