Skadeterskel, eller mer presist økonomisk skadeterskel, er det nivået der bestanden av et skadedyr er så stor at skadedyret forårsaker et økonomisk tap ved sitt angrep på kulturplanter. Under denne terskelen er det ikke nødvendig å bekjempe skadedyret, men overskrides terskelen må man sette inn bekjempelsestiltak for å unngå økonomisk skade. En skadeterskel kan angis f.eks. i antall skadedyr per plante eller arealenhet eller som antall fanget i en limfelle, feromonfelle el.l. Skadeterskler er en viktig faktor innen integrert bekjempelse.