Såvare, frø eller korn som er beregnet på å bli sådd for å gi ny avling. Såvaren er en primær og grunnleggende vekstfaktor, og bør ha en kvalitet som gir forutsetning for en jevn og velutviklet plantebestand. Dens produksjonsevne bestemmes først og fremst av arvelige egenskaper (sortsegenskaper), dernest av vareegenskapene. Disse gir grunnlag for å dele inn såvaren i kvalitetsklasser etter innhold av andre arter og sorter, ugress og sykdomssmitte, og etter kondisjon og varekvalitet. Fremstilling, inn- og utførsel og omsetning av såvarer reguleres av matloven av 19. des. 2003. Loven forvaltes av Mattilsynet. Se frøavl og frøkontroll.