Omløp, bestemt plan eller rekkefølge for plantevekslingen. Hensikten er å unngå at samme planteart dyrkes på samme areal for ofte. Omløp er bondens egen måte å redusere stress og misvekst hos kulturplantene forårsaket av plante- og mangelsykdommer som følger spesifikke arter.