Redusert jordarbeiding, forberedelse av åkerjord for såing uten bruk av plog. Gir redusert tidsforbruk, mulighet for lavere driftsutgifter og redusert jordbelastning fra tunge maskiner, men krever også økt kjemisk ugressbekjempelse. Ved direktesåing blir kornet sådd uten noen bearbeiding av jorden. Ved plogfri jordarbeiding blir jorden harvet før såing.