Sveiser, røkter, person som står for fjøsstellet. Ordet kommer av sveitser og skyldes at sveitsere ble brukt til lærere i fjøsstell i Norge i 1850-årene.