Sneis, spiss staur med kornband som er trukket ett og ett over hverandre til tørk. Det første trekkes over stauren i stående stilling, de øvrige liggende.